Presentació del Projecte

Només des del reconeixement de la unitat de família humana, de la seva dignitat, neix el respecte i el sentit de fraternitat universal. Tenim la ferma convicció que des de la diversitat podem treballar per la unitat. I és en aquest esforç actiu cap al bé comú on neixen iniciatives com aquesta.

Volem abordar la necessitat de proclamar la universalitat dels valors ètics que, respectant la multiculturalitat, transcendeixen els propis valors de l’època i convergeixen en uns principis comuns inherents a tot ésser humà, més enllà de la seva raça, cultura o creença.

També volem aprofundir en el fet que l’opció ètica no és una opció més, sinó l’única capaç de donar a la societat una sostenibilitat en la pau i la dignitat humana. Sense ella, ni sistemes socials, ni econòmics, ni avanços científics ni tecnològics donen garantia de concòrdia ni d’un autèntic desenvolupament dels pobles de la Terra.

Un cop més, el propi ésser humà és el protagonista, doncs només des d’ell es pot articular una autèntica transformació de la societat... i urgeix un profund canvi.

Aquest projecte ha nascut des del denominador comú de diverses persones i organitzacions de diferents àmbits, compromeses a enfortir les societats del nostre temps en valors permanents , en coneixements i actituds que facin millorar els éssers humans i, per tant, les estructures que construïm i utilitzem.

A través d’aquesta xarxa promovem trobades i fòrums internacionals; reunim investigacions i aportacions d’especialistes de tot el món, i servirà per divulgar diversos punts de vista que poden enriquir l’objectiu d’anar definint les bases d’una ètica universal.

La “Declaració de principis al voltant d’una ètica universal” intenta recollir adhesions amb la finalitat de promoure el reconeixement de valors comuns que permetin un acostament i concòrdia entre els pobles.

Et convido a sumar-te a aquesta humil però il·lusionada iniciativa.

Miguel Ángel Padilla, coordinador del projecte